Elektromagnetické ventily závlahy
Sem vložte podnadpis

ELEKTROVENTILY

Elektromagnetické ventily púšťajú a uzatvárajú tok vody v závlahovom systéme. Prostredníctvom riadiacej jednotky sa otvorí príslušný elektromagnetický ventil a tlak vody vysunie zavlažovacie telesá nad povrch zeme a spustí sa závlaha. Po uplynutí nastaveného času sa elektromagnetický ventil uzavrie.