Riadiaca jednotka Hunter Eco Logic
Sem vložte podnadpis

Hunter Eco-Logic

Riadiaca jednotka závlahy Hunter

Ovládacia jednotka zabezpečuje chod automatického závlahového systému . Automaticky otvára jednotlivé elektromagnetické ventily, podľa nastavených hodnôt.

Vlastnosti

Automatická ochrana proti skratu, ktorá je dostupná na všetkých riadiacich jednotkách Hunter napájaných striedavým napätím, automaticky rozpozná chyby vzniknuté nesprávnym zapojením alebo poškodením. Skratované sekcie budú pri zavlažovaní preskočené a zavlažovanie bude automaticky pokračovať sekciami bez chýb. Systém nepoužíva žiadne poistky alebo interné ističe, ktoré by mohli spôsobiť úplný výpadok zavlažovania.

Quick CheckTM

Táto funkcia umožňuje rýchle vyhľadanie poruchy v zapojení káblov k ventilom na mieste inštalácie. Netreba tak kontrolovať každý obvod zvlášť. Ak funkcia Quick Check nájde sekciu, kde je skratovaný kábel, zobrazí na displeji nápis ERR a číslo sekcie.

Programovateľná dažďová pauza

Používateľom nastavený počet dní, kedy zostáva riadiaca jednotka vo vypnutom stave a následne obnoví automatickú prevádzku. Je tak možné prerušiť zavlažovanie pri dlhodobo nepriaznivých klimatických podmienkach. Zavlažovanie však bude po nastavenej dobe automaticky pokračovať bez zásahu obsluhy. Riadiaca jednotka bude zobrazovať počet zostávajúcich dní, po ktorých sa obnoví automatické zavlažovanie.

Trvalá pamäť

Táto funkcia chráni pred nečakanými výpadkami napájania. Dokáže uchovať aktuálny čas, dátum a nastavený program.

PARAMETRE

Počet sekcií: 4, 6

Typ: Pevný

Prevedenie: Vnútorné

Nezávislé programy 2, počet štartov na program 4 maximálne trvanie zavlažovania u sekcie 4 h. Kompatibilné so všetkými senzormi Hunter Clik a inými senzormi poveternostnej situácie s mikro-spínačmi. Bypass dažďového senzora, programovateľná dažďová pauza 1 až 7 dní. Manuálny cyklus, rýchla kontrola systému pomocou testovacieho programu. Záručná doba 2 roky. Pamäť Easy Retrieve™, Quick Check™, oneskorenie senzora Solar Sync®. Automatická ochrana proti skratu. Sezónne nastavenie dlhodobé alebo automatické aktualizácie so senzorom Solar Sync. Pauza medzi sekciami a možnosť programovania senzorov .