Riadiaca jednotka Hunter NODE
Sem vložte podnadpis

HUNTER NODE riadiace jednotky

Riadiaca jednotka zabezpečuje spustenie a vypínanie závlahy, podľa nastavených hodnôt. Jednotlivo otvára alebo zatvára elektromagnetické ventily. 

Riadiaca jednotka závlahy NODE

Riadiaca jednotka pre automatickú závlahu Hunter


PARAMETRE

Použitie: Rezidenčné/komerčné plochy

Počet sekcií: 2, 4, 6

Typ: Napájaný z batérie/pevný počet sekcií Prevedenie: Vonkajší

NODE 200, 400, 600

POKROČILÉ VLASTNOSTI

Easy RetrieveTM

Sada NODE-100-VALVE-B, 1 sekcia + elektromag.ventil PGV101G

Nástroj na manuálne vytvorenie zálohy umožňuje uložiť úplný program riadiacej jednotky a nastavenia do záložnej pamäte. Zavlažovací plán je možné z tejto pamäte kedykoľvek načítať. Vďaka tejto funkcii môžete kedykoľvek po nežiadúcej zmene alebo na začiatku novej sezóny obnoviť základné nastavenia.

Programovateľná dažďová pauza

Používateľom nastavený počet dní, kedy zostáva riadiaca jednotka vo vypnutom stave a následne obnoví automatickú prevádzku. Je tak možné prerušiť zavlažovanie pri dlhodobo nepriaznivých klimatických podmienkach. Zavlažovanie však bude po nastavenej dobe automaticky pokračovať bez zásahu obsluhy. Riadiaca jednotka bude zobrazovať počet zostávajúcich dní, po ktorých sa obnoví automatické zavlažovanie.

Quick CheckTM

Táto funkcia umožňuje rýchle vyhľadanie poruchy v zapojení káblov k ventilom na mieste inštalácie. Netreba tak kontrolovať každý obvod zvlášť. Ak funkcia Quick Check nájde sekciu, kde je skratovaný kábel, zobrazí na displeji nápis ERR a číslo sekcie.

Výpočet celkového trvania programu

Táto funkcia sčíta dobu zavlažovania u jednotlivých sekcií, takže bude možné zobraziť celkové trvanie zavlažovania. Na základe tejto hodnoty je možné zistiť čas, kedy zvlažovanie skončí.