Riadiaca jednotka PRO-C
Sem vložte podnadpis

Ovládacia jednotka HUNTER PRO-C

pre závlahové systémy

Jednotlivým pridávaním modulov PCM-300 alebo PCM 900 je možné zvyšovať počet sekcií . Riadiaca jednotka zabezpečuje chod automatického závlahového systému . Automaticky otvára jednotlivé elektromagnetické ventily, podľa nastavených hodnôt. Do ovládača závlahového systému je zapojená aj dažďový senzor.

Riadiaca Jednotka závlahy Hunter PRO-C

VLASTNOSTI RIAD. JEDNOTKY A MOŽNOSTI PROGRAMU

 • Počet sekcií: 4 a 16
 • Typ: rozšíriteľný
 • Počet nezávislých programov: 3
 • Počet štartov na program: 4
 • doba zavlažovania 1 sekcie: 6h
 • Zavlažovací kalendár: individuálny 7 denný kalendár; párne/nepárne dni; intervalový kalendár od 1 do 31 dní
 • Nezávislé osvetľovacie programy: 3
 • Funkcia oneskorenia senzora Solar Sync® umožní odloženie nastavení až na 99 dní
 • Integrovaná funkcia vsakovacích cyklov znižuje stekanie
 • Pridané otvory na zvýšenie flexibility
 • Trvalá pamäť
 • Bypass dažďového senzora
 • Manuálne spustenie a obnovenie programu jedným tlačidlom
 • Záručná doba: 2 roky
 • Zabudovaný senzor Solar Sync
 • Pamäť Easy Retrieve™
 • QuickCheck™
 • Automatická ochrana proti skratu
 • Sezónne nastavenie: Dlhodobé alebo automatické aktualizácie so senzorom Solar Sync
 • Pauza medzi sekciami
 • Možnosť programovania senzorov
 • Dni bez zavlažovania

ELELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

 • Vstupné napätie: (120 V, str. alebo 230 V, str. /univerzálny model/
 • Výstup sekcie (24 V str.): 0,56 A
 • P/MV výstup (24 V str.): 0,28 A
 • Vstup na pripojenie senzora: 1
 • Prevádzková teplota: -18°C až 66°C

POKROČILÉ VLASTNOSTI

Automatická ochrana proti skratu

Automatická ochrana proti skratu, ktorá je dostupná na všetkých riadiacich jednotkách Hunter napájaných striedavým napätím, automaticky rozpozná chyby vzniknuté nesprávnym zapojením alebo poškodením. Skratované sekcie budú pri zavlažovaní preskočené a zavlažovanie bude automaticky pokračovať sekciami bez chýb. Systém nepoužíva žiadne poistky alebo interné ističe, ktoré by mohli spôsobiť úplný výpadok zavlažovania.

Easy RetrieveTM

Nástroj na manuálne vytvorenie zálohy umožňuje uložiť úplný program riadiacej jednotky a nastavenia do záložnej pamäte. Zavlažovací plán je možné z tejto pamäte kedykoľvek načítať. Vďaka tejto funkcii môžete kedykoľvek po nežiadúcej zmene alebo na začiatku novej sezóny obnoviť základné nastavenia.

Dni bez zavlažovania

Táto funkcia ponúka možnosť naprogramovania dní bez zavlažovania. Jednotlivé dni v týždni je možné nezávisle od ostatných nastavení naprogramovať tak, že sa počas nich nikdy nebude zavlažovať. Ak sa napríklad v sobotu pravidelne kosí tráva, môžete touto funkciou zakázať zavlažovanie u všetkých sobôt roku.

Pauza medzi sekciami

Pauza, ktorá nasleduje po skončení zavlažovania danej sekcie, pred spustením zavlažovania nasledujúcej sekcie. Pauza môže trvať niekoľko sekúnd, aby sa napr. zatvorili pomaly sa zatvárajúce ventily alebo oveľa dlhšie, aby sa stihli doplniť napr. expanzné nádoby.

Programovateľná dažďová pauza

Používateľom nastavený počet dní, kedy zostáva riadiaca jednotka vo vypnutom stave a následne obnoví automatickú prevádzku. Je tak možné prerušiť zavlažovanie pri dlhodobo nepriaznivých klimatických podmienkach. Zavlažovanie však bude po nastavenej dobe automaticky pokračovať bez zásahu obsluhy. Riadiaca jednotka bude zobrazovať počet zostávajúcich dní, po ktorých sa obnoví automatické zavlažovanie.

Quick CheckTM

Táto funkcia umožňuje rýchle vyhľadanie poruchy v zapojení káblov k ventilom na mieste inštalácie. Netreba tak kontrolovať každý obvod zvlášť. Ak funkcia Quick Check nájde sekciu, kde je skratovaný kábel, zobrazí na displeji nápis ERR a číslo sekcie.

Výpočet celkového trvania programu

Táto funkcia sčíta dobu zavlažovania u jednotlivých sekcií, takže bude možné zobraziť celkové trvanie zavlažovania. Na základe tejto hodnoty je možné zistiť čas, kedy zvlažovanie skončí.

Možnosť programovania senzorov

Táto funkcia umožňuje nastaviť, aký program alebo sekcia sa vypne pri spustení konkrétneho alarmu zo senzora. Niektoré sekcie alebo programy tak môžu bežať ďalej nezávisle od počasia.

Trvalá pamäť

Táto funkcia chráni pred nečakanými výpadkami napájania. Dokáže uchovať aktuálny čas, dátum a nastavený program. Je dostupná u všetkých riadiacich jednotiek Hunter.