Riadiaca Jednotka Hunter X-Core
Sem vložte podnadpis

X - Core Riadiace jednotky automatickej závlahy - vnútorné / interiér /

X - Core Riadiace jednotky automatickej závlahy - vonkajšie  / exteriér /

Ovládacia jednotka zabezpečuje plynulý chod závlahového systému. Automaticky otvára jednotlivé elektromagnetické ventily, podľa nastavených hodnôt. 

Riadiaca jednotka závlahy X Core

Ovládacia jednotka zabezpečuje chod automatického závlahového systému . Automaticky otvára jednotlivé elektromagnetické ventily, podľa nastavených hodnôt.

Automatická ochrana proti skratu

Automatická ochrana proti skratu, ktorá je dostupná na všetkých riadiacich jednotkách Hunter napájaných striedavým napätím, automaticky rozpozná chyby vzniknuté nesprávnym zapojením alebo poškodením. Skratované sekcie budú pri zavlažovaní preskočené a zavlažovanie bude automaticky pokračovať sekciami bez chýb. Systém nepoužíva žiadne poistky alebo interné ističe, ktoré by mohli spôsobiť úplný výpadok zavlažovania.

Easy RetrieveTM

Nástroj na manuálne vytvorenie zálohy umožňuje uložiť úplný program riadiacej jednotky a nastavenia do záložnej pamäte. Zavlažovací plán je možné z tejto pamäte kedykoľvek načítať. Vďaka tejto funkcii môžete kedykoľvek po nežiadúcej zmene alebo na začiatku novej sezóny obnoviť základné nastavenia.

Pauza medzi sekciami

Pauza, ktorá nasleduje po skončení zavlažovania danej sekcie, pred spustením zavlažovania nasledujúcej sekcie. Pauza môže trvať niekoľko sekúnd, aby sa napr. zatvorili pomaly sa zatvárajúce ventily alebo oveľa dlhšie, aby sa stihli doplniť napr. expanzné nádoby.

Programovateľná dažďová pauza

Používateľom nastavený počet dní, kedy zostáva riadiaca jednotka vo vypnutom stave a následne obnoví automatickú prevádzku. Je tak možné prerušiť zavlažovanie pri dlhodobo nepriaznivých klimatických podmienkach. Zavlažovanie však bude po nastavenej dobe automaticky pokračovať bez zásahu obsluhy. Riadiaca jednotka bude zobrazovať počet zostávajúcich dní, po ktorých sa obnoví automatické zavlažovanie.

Quick Check

Táto funkcia umožňuje rýchle vyhľadanie poruchy v zapojení káblov k ventilom na mieste inštalácie. Netreba tak kontrolovať každý obvod zvlášť. Ak funkcia Quick Check nájde sekciu, kde je skratovaný kábel, zobrazí na displeji nápis ERR a číslo sekcie.

Výpočet celkového trvania programu

Táto funkcia sčíta dobu zavlažovania u jednotlivých sekcií, takže bude možné zobraziť celkové trvanie zavlažovania. Na základe tejto hodnoty je možné zistiť čas, kedy zvlažovanie skončí.

Možnosť programovania senzorov

Táto funkcia umožňuje nastaviť, aký program alebo sekcia sa vypne pri spustení konkrétneho alarmu zo senzora. Niektoré sekcie alebo programy tak môžu bežať ďalej nezávisle od počasia.

Trvalá pamäť

Táto funkcia chráni pred nečakanými výpadkami napájania. Dokáže uchovať aktuálny čas, dátum a nastavený program.

Parametre X Core:

 • Počet štartov na program: 4
 • Maximálne trvanie zavlažovania u sekcie: 4 h
 • Zabudovaný senzor Solar Sync®
 • Programovateľná dažďová pauza
 • Trvalá pamäť
 • Záručná doba: 2 roky
 • Pamäť Easy Retrieve™
 • QuickCheck™
 • Oneskorenie senzora solar sync
 • Automatická ochrana proti skratu
 • Sezónne nastavenie: Dlhodobé alebo automatické
 • Pauza medzi sekciami
 • Možnosť programovania senzorov

ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

 • Vstup transformátora: 240 V
 • Výstup transformátora: 24 V - 1 A
 • Výstup sekcie: 24 V - 0,56 A
 • P/MV: 24 V - 0,28 A
 • Vstupy na pripojenie senzorov: 1
 • Prevádzková teplota: -18 ºC až 66 ºC