Ako funguje závlahový systém

20.12.2017

Závlahové systémy s automatickým ovládaním sú už dnes bežne používané a dostupné aj u nás. Správne navrhnutý a nainštalovaný systém, Vám ušetrí veľké množstvo času a taktiež vody, to znamená peňazí.


Tým sa Vám začnú v krátkej dobe vynaložené investície vracať. V porovnaní s ručným zavlažovaním záhrady, ušetríte za jedno vegetačné obdobie niekoľko desiatok až niekoľko stoviek hodín. Automatickým zavlažovaním v ranných či nočných hodinách, dochádza k úsporám vody, nakoľko je podstatne menšie vyparovanie a rastliny vlahu lepšie využijú. Nie zanedbateľným je aj rovnomerné pokrytie Zavlažovanej plochy, čím sa taktiež dosiahne jej optimálne zavlaženie.

Celý závlahový systém je trvalo uložený pod povrchom zeme, takže Vám neprekáža pri bežných aktivitách v záhrade, či už sú to aktivity rekreačné, športové, alebo je to údržba zelene. O existencii závlahového systému sa presvedčíte len vtedy, keď ho ovládacia jednotka uvedie do činnosti.

Závlahové systémy

sú zložené z mnohých komponentov :

  • podzemné plastové rozvody
  • zavlažovače v širokej škále typov a vyhotovení
  • ventilové šachty a elektromagnetické ventily s elektro-rozvodmi
  • ovládacie jednotky
  • Dažďové senzory
  • filtračné zariadenia
  • množstvo ďalších rozvodných a regulačných armatúr
  • V prípade že zdrojom vody nie je vodovod, potom je súčasťou zavlažovacieho systému aj čerpadlo prípadne celá čerpacia stanica.

ZÁVLAHOVÉ SYSTÉMY - AKO VLASTNE ZAVLAŽUJÚ ?

Pri zavlažovaní sa výsuvné časti zavlažovačov vysunú pôsobením hydraulického tlaku nad trávnik, kde zostanú po celú dobu zavlažovania. Keď prestane tlak pôsobiť opäť sa za pomoci vratnej pružiny zasunú. Celá zavlažovaná plocha je rozdelená do niekoľkých logických častí (sekcií ), v ktorých prebieha závlaha samostatne s možnosťou nastavenia individuálneho režimu. Rozdelenie do sekcií nám vyplynie z parametrov vodného zdroja a z potreby rozličného zavlažovania jednotlivých sekcií, či už je to z dôvodu použitia rôznych typov zavlažovačov, alebo nutnosti rôznych dĺžok zavlažovania. Plastové potrubné rozvody , ktoré slúžia k rozvedeniu vody v systéme, sú obvykle uložené 25 - 30 cm pod trávnikom. Z toho je zrejmé, že je vždy po ukončení zavlažovacej sezóny potrebné previesť ich zazimovanie, aby sa predišlo ich poškodeniu mrazom.

ČO ZABEZPEČUJE CHOD ZÁVLAHOVÝCH SYSTÉMOV ?

O riadenie celého zavlažovania sa stará ovládacia jednotka, ktorá je káblovými rozvodmi prepojená s jednotlivými elektromagnetickými ventilmi, otvárajúcimi alebo uzatvárajúcimi prívod vody do jednotlivých sekcií. V rámci jedného závlahového cyklu prebehne zavlažovanie postupne vo všetkých naprogramovaných sekciách. Závlahových cyklov môže byť aj niekožko za deň. Ak nám na zavlažovanie postačuje jedna sekcia, je možné zvoliť ovládaciu jednotku, ktorá je integrovaná do elektromagnetického ventilu a je spolu s ním osadená priamo na rozvodnom potrubí. Tieto ovládacie jednotky sú spravidla batériové s napätím 6 alebo 9V. Vo väčšine prípadov sa ale používajú ovládacie jednotky pre viac sekcií. Bežné býva rozdelenie zavlažovania na 2, 4, 6, 9, 12 v niektorých prípadoch a 32 sekcií. Ovládacie jednotky sú pripojené na transformátor 230 V / 24 Vac a bývajú vybavené aj záložným zdrojom energie pre prípad výpadku el.energie.

ZÁVLAHOVÉ SYSTÉMY POLIEVAJÚ BEZ OHĽADU NA POČASIE ?

Asi by ste neboli spokojný, keby zavlažovanie polievalo záhradu v dobe keď práve prší, alebo fúka silný vietor a prúd vody je unášaný do okien, prípadne k susedovi, ktorý Vám na vodu neprispieva. Aby sme tomu predišli, môžeme k ovládacej jednotke pripojiť čidlo zrážok alebo vetru. U zrážkových čidiel dôjde k obnove zavlažovania až po dobe, kedy sa zrážky odparia. Veterné čidlo zaistí prerušenie závlah až od určitej intenzity vetru.

Závlahové systémy

Závlahy v dnešnej dobe sú samozrejmosťou keď chcete mať pekný hustý trávnik. Zavlažovacie systémy zabezpečujú rovnomernosť závlahy trávnika. Kvapková závlaha je nezbytným pomocníkom keď treba pravidelne polievať kvety, tuje alebo záhradku. Zavlažovanie trávnika v dnešných klimatických podmienkach je viac ako potrebná. Závlahový systém zabezpečí potrebnú vlahu trávniku aj keď nie ste doma. Závlahy Hunter, automatické závlahy vám ušetria čas aj peniaze.

zavlažovacie systémy na váš trávnik. Automatické závlahy pre vašu pohodu.

Automatická závlaha Hunter