HUNTER PRO-C

03.01.2018

Riadiaca jednotka HUNTER PRO C max. 16 sekcií. Jednotlivým pridávaním modulov PCM-300 alebo PCM 900 je možné zvyšovať počet sekcií . V základe riadiaca jednotka obsahuje 4 sekcie.

Riadiaca Jednotka závlahy Hunter PRO-C

PARAMETRE

  • Použitie: Rezidenčné/málo využívané kom. plochy
  • Počet sekcií: 4 až 16
  • Typ: Rozšíriteľný
  • Prevedenie: Vnútorný/vonkajší model

POKROČILÉ VLASTNOSTI

Automatická ochrana proti skratu

Automatická ochrana proti skratu, ktorá je dostupná na všetkých riadiacich jednotkách Hunter napájaných striedavým napätím, automaticky rozpozná chyby vzniknuté nesprávnym zapojením alebo poškodením. Skratované sekcie budú pri zavlažovaní preskočené a zavlažovanie bude automaticky pokračovať sekciami bez chýb. Systém nepoužíva žiadne poistky alebo interné ističe, ktoré by mohli spôsobiť úplný výpadok zavlažovania.

Easy RetrieveTM

Nástroj na manuálne vytvorenie zálohy umožňuje uložiť úplný program riadiacej jednotky a nastavenia do záložnej pamäte. Zavlažovací plán je možné z tejto pamäte kedykoľvek načítať. Vďaka tejto funkcii môžete kedykoľvek po nežiadúcej zmene alebo na začiatku novej sezóny obnoviť základné nastavenia.

Dni bez zavlažovania

Táto funkcia ponúka možnosť naprogramovania dní bez zavlažovania. Jednotlivé dni v týždni je možné nezávisle od ostatných nastavení naprogramovať tak, že sa počas nich nikdy nebude zavlažovať. Ak sa napríklad v sobotu pravidelne kosí tráva, môžete touto funkciou zakázať zavlažovanie u všetkých sobôt roku.

Pauza medzi sekciami

Pauza, ktorá nasleduje po skončení zavlažovania danej sekcie, pred spustením zavlažovania nasledujúcej sekcie. Pauza môže trvať niekoľko sekúnd, aby sa napr. zatvorili pomaly sa zatvárajúce ventily alebo oveľa dlhšie, aby sa stihli doplniť napr. expanzné nádoby.

Programovateľná dažďová pauza

Používateľom nastavený počet dní, kedy zostáva riadiaca jednotka vo vypnutom stave a následne obnoví automatickú prevádzku. Je tak možné prerušiť zavlažovanie pri dlhodobo nepriaznivých klimatických podmienkach. Zavlažovanie však bude po nastavenej dobe automaticky pokračovať bez zásahu obsluhy. Riadiaca jednotka bude zobrazovať počet zostávajúcich dní, po ktorých sa obnoví automatické zavlažovanie.

Quick CheckTM

Táto funkcia umožňuje rýchle vyhľadanie poruchy v zapojení káblov k ventilom na mieste inštalácie. Netreba tak kontrolovať každý obvod zvlášť. Ak funkcia Quick Check nájde sekciu, kde je skratovaný kábel, zobrazí na displeji nápis ERR a číslo sekcie.

Výpočet celkového trvania programu

Táto funkcia sčíta dobu zavlažovania u jednotlivých sekcií, takže bude možné zobraziť celkové trvanie zavlažovania. Na základe tejto hodnoty je možné zistiť čas, kedy zvlažovanie skončí.

Možnosť programovania senzorov

Táto funkcia umožňuje nastaviť, aký program alebo sekcia sa vypne pri spustení konkrétneho alarmu zo senzora. Niektoré sekcie alebo programy tak môžu bežať ďalej nezávisle od počasia.

Trvalá pamäť

Táto funkcia chráni pred nečakanými výpadkami napájania. Dokáže uchovať aktuálny čas, dátum a nastavený program. Je dostupná u všetkých riadiacich jednotiek Hunter.

ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

  • Vstup transformátora: 120 V str. alebo 230/240 V str. (univerzálny model)
  • Výstup transformátora : 1 A
  • Výstup sekcie : 0,56 A
  • P/MV výstup : 0,28 A
  • Vstupy na pripojenie senzorov: 1
  • Prevádzková teplota: -18 ºC až 66 ºC

CERTIFIKÁTY
• CE, UL, cUL, C-tick, FCC

Závlahy v dnešnej dobe sú samozrejmosťou keď chcete mať pekný hustý trávnik. Zavlažovacie systémy zabezpečujú rovnomernosť závlahy trávnika. Kvapková závlaha je nezbytným pomocníkom keď treba pravidelne polievať kvety, tuje alebo záhradku. Zavlažovanie trávnika v dnešných klimatických podmienkach je viac ako potrebná. Závlahový systém zabezpečí potrebnú vlahu trávniku aj keď nie ste doma. Závlahy Hunter, automatické závlahy vám ušetria čas aj peniaze.

zavlažovacie systémy na váš trávnik. Automatické závlahy pre vašu pohodu.

Automatická závlaha Hunter