Závlaha Hunter MP ROTATOR
Sem vložte podnadpis

Hunter MP Rotator 90° - 210°

Hunter MP Rotator 210° - 270°

Hunter MP Rotator 360°

Hunter MP Rotator obdĺžnikové a rohová

    Má jedinečnú schopnosť riadiť množstvo vody, ktorá preteká cez trysku pri rôznych nastaveniach výseče a dostreku. Výsledkom je rovnomerné zavlažovanie, ktoré nezávisí od nastavenia trysky. 

Trysky MP Rotátor

MP Rotator závlahy Hunter

MP rotator 01
MP rotator 01

Revolučný MP rotátor je vybavený jedinečným systémom dodávania rotačného prúdu s viacerými dráhami, ktorý dosahuje výsledky šetriace vodu. Namiesto toho, aby jednoducho "striekali" vodu do krajiny, dodávajú MP Rotátory viac prúdov vody stálou rýchlosťou. Táto pomalšia aplikačná dávka umožňuje vode jemne vsiaknuť do pôdy a dosahuje rovnomerné rozdelenie v celej zavlažovanej oblasti. Táto zvýšená účinnosť vedie k zníženiu spotreby vody o 30% v porovnaní s tradičnými postrekovačmi a významne znižuje zbytočné odtoky. MP rotátor sa dá nainštalovať na akékoľvek konvenčné teleso striekacej hlavy alebo adaptér na kríky, čím sa premení na vysokú rovnomernosť, postrekovače s nízkou mierou zrážania so zhodnými zrážkami v akomkoľvek oblúku a akomkoľvek polomere. MP rotátory sú vynikajúcou voľbou pre nové systémy, pretože poskytujú obrovskú flexibilitu dosahu (od polomeru 2,5 m do 10,7 m), znižujú náklady na materiál a poskytujú lepšiu efektívnosť systému. MP sú tiež ideálne na revitalizáciu starších systémov - dodatočná montáž môže vyriešiť problémy s nízkym tlakom aj nedostatočným pokrytím

Hunter MP Rotátor

Mp rotator 2
Mp rotator 2
  • Strieka viacerými lúčmi kvôli dosiahnutiu jednoliateho zeleného povrchu a zdravších rastlín.
  • Fungujú pri akomkoľvek oblúku a polomere.
  • Prúdy sú odolné voči účinkom vetra, točia sa viacerými dráhami. Aplikujú vodu pomalšie a jednoliatejšie ako bežné postrekovače, ideálne pre svahovité povrchy. Spotrebujú o 30 percent menej vody a vo veľkej miere znižujú odtokové množstvá.
  • Patentovo chránený tvar s "dvojitým výsuvom". Na začiatku a na konci dôjde k prepláchnutiu, čím sa postrekovač očistí od zvyškov.
  • Rýchle a jednoduché nastavenie oblúka a polomeru bez potreby výmeny trysiek.
  • Systém farebného značenia - jednoduchá identifikácia pre všetky modely.
  • Dva súbežné rady, pričom každý obsahuje 12 modelov. S vnútorným závitom pre bežné výsuvníky, a s vonkajším závitom pre postrekovačov s vnútorným závitom.
  • Vyberateľný vstupný filter - chráni postrekovač pred vniknutím úlomkov dovnútra.

Parametre závlahy MP

AUTOMATICKÉ ROVNOMERNÉ ZAVLAŽOVANIE MP Rotator®
Má jedinečnú schopnosť riadiť množstvo vody, ktorá preteká cez trysku pri rôznych nastaveniach výseče a dostreku. Výsledkom je rovnomerné zavlažovanie, ktoré nezávisí od nastavenia trysky.
DVOJITÝ VÝSUV
Tryska MP Rotator sa vysunie z chránenej polohy až po plnom vytiahnutí výsuvníka. Je tým zaistená mimoriadna ochrana proti špine a nečistotám.
ROVNOMERNÁ DISTRIBÚCIA
Rôzne lúče MP Rotatora umožňujú rovnomerne pokryť všetky oblasti okolitej plochy. Oproti tradičným rozprašovacím tryskám prinášajú mimoriadnu uniformitu. Každý lúč smeruje na špecifické oblasti a pomáha dosahovať vyššiu efektivitu a rovnomernejšie pokrytie.
NÍZKA ZRÁŽKOVÁ VÝŠKA
Pretože u väčšiny pôd dosahuje rýchlosť vsakovania úroveň nižšiu ako 25 mm/h, zavlažovanie s použitím nízkej vsakovacej výšky je podstatným krokom k dosahovaniu vyššej efektivity. Štandardný rad trysiek MP Rotator privádza vodu rýchlosťou 10 mm/h, zatiaľ čo séria SR dosahuje zrážkovú výšku 20 mm/h. Ktorákoľvek možnosť dokáže zabrániť stekaniu, šetriť vodou a predchádzať erózii.
SÉRIA SR (S KRÁTKYM DOSTREKOM)
So sériou SR môžete dosiahnuť efektívne zavlažovanie v stiesnených priestoroch. MP800SR umožňuje nastaviť dostrek na 1,8 m a umožňuje tak doplnkové zavlažovanie ešte menších priestorov, než bolo možné doteraz.