Ponorné čerpadlo 4" AQUANAUT 96 C/11

Ponorné čerpadlo 4" AQUANAUT 96 C/11 230V; 0,55KW S 20 m káblom. Odstredivé ponorné čerpadlo s plávajúcimi obežnými kolesami.

218,10 €

Ponorné čerpadlo 4" AQUANAUT 96 C/11

TECHNICKÉ PARAMETRE

 • Zdroj vody : štandardný vrt hĺbka do 20mSV40
 • Spôsob používania : občasné sezónne využitie
 • Napätie : 1 x 230 V
 • Prevedenie motora : hlavne sezónna prevádzka
 • Požadovaný optimálny prietok : 40 l/min
 • Dimenzia odporúčaných rozvodov : Plastová rúra DN32 (1") bez obmedzenia (40l/min)
 • Výkon : 0,55 kW
 • Optimálny výtlak : 54

Krivka 96C/11

Krivka čerpadla 96 C/8 - 22
Krivka čerpadla 96 C/8 - 22

Konštrukcia čerpadla určeného do vrtov, studní, nádrží, vodojemov i zberných šácht je vhodná pre domáce ako aj priemyselné použitie zavlažovania či postrekovania neagresívnou, chemicky a mechanicky čistou vodou. Obežné kolesá z oteruvzdorných plastov na hriadeli sú volne uložené, majú voľný axiálny pohyb, čím sa znižuje možnosť zadretia čerpadla. Vodotesnosť motora zabezpečujú kvalitné tesniace elementy a klzné tesnenie. Klzné dvojice tesnesní sú mazané olejovou náplňou motora. Takáto konštrukcia zaručuje dlhú životnosť tesnenia a bezporuchovú prevádzku motora a čerpadla.

Dôležité upozornenie!

Čerpadlo odporúčame používať vo vrtoch s väčším priemerom ako 200mm s chladiacim plášťom. Žiadne čerpadlo nesmie byť prevádzkované na tlaku menšom ako Hmin (minimálna výtlačná výška)! Hrozí preťaženie motora a vydratie spojky hydrauliky!

Vlastnosti čerpadla 96C/11

 • priemer čerpadla 96mm
 • minimálna výtlačná výška Hmin: 17m
 • prevedenie 230V, 50Hz s kondenzátorovou skrinkou
 • dĺžka kábla 20m, ukončený zástrčkou
 • maximálna teplota čerpanej vody do 35° C
 • prostredie pH 6,5-8
 • maximálne množstvo mechanických nečistôt v čerpanej kvapaline 150 g/m3
 • maximálna hĺbka ponoru 100m
 • maximálny počet zapnutí 20x za hodinu