Trysky MP Rotator

Vypredané

Viac prúdov kvôli dosiahnutiu jednoliateho zeleného povrchu.

Vyberte si variant:

10,27 €

Závlaha Hunter MP ROATOR

 • Strieka viacerými lúčmi kvôli dosiahnutiu jednoliateho zeleného povrchu a zdravších rastlín.
 • Fungujú pri akomkoľvek oblúku a polomere.
 • Prúdy sú odolné voči účinkom vetra, točia sa viacerými dráhami. Aplikujú vodu pomalšie a jednoliatejšie ako bežné postrekovače, ideálne pre svahovité povrchy. Spotrebujú o 30 percent menej vody a vo veľkej miere znižujú odtokové množstvá.
 • Patentovo chránený tvar s "dvojitým výsuvom". Na začiatku a na konci dôjde k prepláchnutiu, čím sa postrekovač očistí od zvyškov.
 • Rýchle a jednoduché nastavenie oblúka a polomeru bez potreby výmeny trysiek.
 • Systém farebného značenia - jednoduchá identifikácia pre všetky modely.
 • Dva súbežné rady, pričom každý obsahuje 12 modelov. S vnútorným závitom pre bežné výsuvníky, a s vonkajším závitom pre postrekovačov s vnútorným závitom.
 • Vyberateľný vstupný filter - chráni postrekovač pred vniknutím úlomkov dovnútra.
  AUTOMATICKÉ ROVNOMERNÉ ZAVLAŽOVANIE MP Rotator® 
  Má jedinečnú schopnosť riadiť množstvo vody, ktorá preteká cez trysku pri rôznych nastaveniach výseče a dostreku. Výsledkom je rovnomerné zavlažovanie, ktoré nezávisí od nastavenia trysky. 
  DVOJITÝ VÝSUV
  Tryska MP Rotator sa vysunie z chránenej polohy až po plnom vytiahnutí výsuvníka. Je tým zaistená mimoriadna ochrana proti špine a nečistotám.
  ROVNOMERNÁ DISTRIBÚCIA
  Rôzne lúče MP Rotatora umožňujú rovnomerne pokryť všetky oblasti okolitej plochy. Oproti tradičným rozprašovacím tryskám prinášajú mimoriadnu uniformitu. Každý lúč smeruje na špecifické oblasti a pomáha dosahovať vyššiu efektivitu a rovnomernejšie pokrytie.
  NÍZKA ZRÁŽKOVÁ VÝŠKA
  Pretože u väčšiny pôd dosahuje rýchlosť vsakovania úroveň nižšiu ako 25 mm/h, zavlažovanie s použitím nízkej vsakovacej výšky je podstatným krokom k dosahovaniu vyššej efektivity. Štandardný rad trysiek MP Rotator privádza vodu rýchlosťou 10 mm/h, zatiaľ čo séria SR dosahuje zrážkovú výšku 20 mm/h. Ktorákoľvek možnosť dokáže zabrániť stekaniu, šetriť vodou a predchádzať erózii.
  SÉRIA SR (S KRÁTKYM DOSTREKOM)
  So sériou SR môžete dosiahnuť efektívne zavlažovanie v stiesnených priestoroch. MP800SR umožňuje nastaviť dostrek na 1,8 m a umožňuje tak doplnkové zavlažovanie ešte menších priestorov, než bolo možné doteraz.