Tryska MP SS 530 stredový 1.5-9.1m,

Vypredané

Viac prúdov: Fungujú spoločne kvôli dosiahnutiu jednoliateho zeleného povrchu a zdravších rastlín. Prispôsobené hodnoty pre aplikácie: fungujú pri
akomkoľvek oblúku a polomere. Odolné voči účinkom vetra, prúdy s iacerými dráhami: Aplikujú vodu pomalšie a jednoliatejšie ako bežné postrekovače; spotrebujú o 30 percent vody menej a vo veľkej miere znižujú odtokové množstvá. 

9,90 €

Zavlažovacie systémy Hunter - MP ROTATOR

  • Strieka viacerými lúčmi kvôli dosiahnutiu jednoliateho zeleného povrchu a zdravších rastlín.
  • Fungujú pri akomkoľvek oblúku a polomere.
  • Prúdy sú odolné voči účinkom vetra, točia sa viacerými dráhami. Aplikujú vodu pomalšie a jednoliatejšie ako bežné postrekovače, ideálne pre svahovité povrchy. Spotrebujú o 30 percent menej vody a vo veľkej miere znižujú odtokové množstvá.
  • Patentovo chránený tvar s "dvojitým výsuvom". Na začiatku a na konci dôjde k prepláchnutiu, čím sa postrekovač očistí od zvyškov.
  • Rýchle a jednoduché nastavenie oblúka a polomeru bez potreby výmeny trysiek.
  • Systém farebného značenia - jednoduchá identifikácia pre všetky modely.
  • Dva súbežné rady, pričom každý obsahuje 12 modelov. S vnútorným závitom pre bežné výsuvníky, a s vonkajším závitom pre postrekovačov s vnútorným závitom.
  • Vyberateľný vstupný filter - chráni postrekovač pred vniknutím úlomkov dovnútra.

POKROČILÉ VLASTNOSTI

AUTOMATICKÉ ROVNOMERNÉ ZAVLAŽOVANIE

MP Rotator® má jedinečnú schopnosť riadiť množstvo vody, ktorá preteká cez trysku pri rôznych nastaveniach výseče a dostreku. Výsledkom je rovnomerné zavlažovanie, ktoré nezávisí od nastavenia trysky.

DVOJITÝ VÝSUV

Tryska MP Rotator sa vysunie z chránenej polohy až po plnom vytiahnutí výsuvníka. Je tým zaistená mimoriadna ochrana proti špine a nečistotám.

ROVNOMERNÁ DISTRIBÚCIA

Rôzne lúče MP Rotatora umožňujú rovnomerne pokryť všetky oblasti okolitej plochy. Oproti tradičným rozprašovacím tryskám prinášajú mimoriadnu uniformitu. Každý lúč smeruje na špecifické oblasti a pomáha dosahovať vyššiu efektivitu a rovnomernejšie pokrytie.

NÍZKA ZRÁŽKOVÁ VÝŠKA

Pretože u väčšiny pôd dosahuje rýchlosť vsakovania úroveň nižšiu ako 25 mm/h, zavlažovanie s použitím nízkej vsakovacej výšky je podstatným krokom k dosahovaniu vyššej efektivity.

Štandardný rad trysiek MP Rotator privádza vodu rýchlosťou 10 mm/h, zatiaľ čo séria SR dosahuje zrážkovú výšku 20 mm/h. Ktorákoľvek možnosť dokáže zabrániť stekaniu, šetriť vodou a predchádzať erózii.

SÉRIA SR (S KRÁTKYM DOSTREKOM)

So sériou SR môžete dosiahnuť efektívne zavlažovanie v stiesnených priestoroch. MP800SR umožňuje nastaviť dostrek na 1,8 m a umožňuje tak doplnkové zavlažovanie ešte menších priestorov, než bolo možné doteraz.