Postrekovače závlahy PRO-SPRAY
Sem vložte podnadpis

Postrekovač Hunter Pro-Spray

Postrekovač Hunter PRS s reguláciou

Postrekovače Pro-Spray

Závlaha Hunter

Postrekovače Pro-Spray závlaha Hunter sa skladajú zosilneného tela a odolnej hlavice. Sú navrhnuté tak, aby odolali aj tým najnepriaznivejším podmienkam napríklad chôdzi alebo prejazdu ťažkej techniky.

Postrekovače Pro-Spray

Závlaha Hunter

Sú navrhnuté tak, aby odolali aj tým najnepriaznivejším podmienkam napríklad chôdzi alebo prejazdu ťažkej techniky. Dlhý závit zaisťuje vysokú pevnosť medzi hlavicou a telom a pevné dotiahnutie pomáha hlavici odolať veľkým tlakovým rázom. Pešia prevádzka, zariadenia na úpravu plôch, teplotné zmeny a opakované zmeny tlaku často vedú k uvoľňovaniu hlavíc. Väčšina sprayových postrekovačov používa tesniaci krúžok, po uvoľnení ktorého dochádza k zníženiu tesnosti. Pro-Spray dokáže odolať viac než jednej plnej 360° otáčke a zostáva tesný pri akomkoľvek tlaku. Dostupné výška výsuvu :

  • 5 cm - Pro Spray 02
  • 7,5 cm - Pro Spray 03
  • 10 cm - Pro Spray 04 - najpoužívanejší
  • 15 cm - Pro Spray 06
  • 30 cm - Pro Spray 12
Stieracie tesnenie
Stieracie tesnenie

Vlisované stieracie tesnenie 

Tlakom aktivované, multifunkčné stieracie tesnenie reguluje presakovanie počas uvedenia postrekovača do prevádzky, chráni tesnenie pred kontamináciou nečistotami a znižuje riziko zaseknutia výsuvníka. Po úplnom vysunutí hlavy stieracie tesnenie úplne utesní medzeru okolo výsuvníka. Vďaka tomuto riešeniu je možné v zóne nainštalovať maximálny počet hláv.

Odolná pružina Pro-Spray
Odolná pružina Pro-Spray

Odolná pružina 

Najsilnejšia vratná pružina v rámci odvetvia zabezpečuje zasunutie výsuvníka za akýchkoľvek podmienok. 

Spätný ventil Pro-Spray
Spätný ventil Pro-Spray

Spätný ventil

Použitie spätného ventilu eliminuje unikanie vody a tvorbu premokrených miest u nižšie položených postrekovačov, chráni svah pred poškodením a eróziou a súčasne zabraňuje plytvaniu vodou. Môžete si vybrať modely postrekovačov s integrovaným spätným ventilom alebo s možnosťou doplnenia spätného ventilu až pri inštalácii.

Hunter PRS 30 a 40
Hunter PRS 30 a 40

Regulovaný tlak 2,1 a 2,8 bar-ov

Výsuvné sprayové postrekovače Hunter s reguláciou tlaku sú navrhnuté pre potreby akejkoľvek inštalácie. Postrekovač PRS30 s hnedou hlavou optimalizuje tlak klasického sprayového postrekovača na úroveň 2,1 bar (210 PSI). Postrekovač PRS40 so šedou hlavou je navrhnutý na použitie s efektívnou tryskou MP Rotator a obmedzuje tlak na úroveň 2,8 bar; 280 kPa. Ide o jediný výsuvný postrekovač s obmedzením tlaku na úroveň 2,8 bar; 280 kPa, ktorý je práve dostupný na trhu.